quantum 3D mapping

http://www.quantum3d.cz/website/mainmenu/mainpage/

Projekt Quantum 3D

Quantum 3D & Naše vize

Quantum 3D je projektem společnosti Geovap, který si klade za cíl propojovat nejnovější technologie v oblasti geodézie a tím posouvat možnosti celého geodetického oboru. K dosažení tohoto cíle využíváme know-how nabyté na základě dlouholetých zkušeností z oboru, postupy inovačního měření a pokročilého zpracování geodetických dat. Hlouběji projekt Quantum 3D popíše naše vize.

Spojením unikátních technologických postupů a námi vyvinutého softwaru můžeme našim klientům nabídnout komplexní sady geodetických dat, které najdou uplatnění zejména v silničním hospodářství, dopravě, vodním hospodářství, důlním průmyslu a v mnoha dalších oborech. Oproti běžným metodám používaným v geodézii pracujeme rychleji, efektivněji a jsme schopni našim klientům uspořit okolo 40 % finančních nákladů.Naše vize

1.  Geodetický inovátor

Propojováním technologií posouváme možnosti celého geodetického oboru. Vytváříme a přinášíme postupy inovačního měření a pokročilého zpracování geodetických dat. Jako první společnost v ČR využíváme unikátní systém mobilního laserového mapování LYNX. Zrychlujeme geodetické práce a hlavně zpřesňujeme výsledky měření, čímž usnadňujeme práci nejen projektantům a stavebníkům, ale nepřímo zvyšujeme i životní standard obyvatel ČR. 

2.  Měření rychlostí světla

Nespoléháme se na lidský faktor. Skrze automatizaci a jedinečnou technologii laserového mapování dosahujeme mnohem vyšší přesnosti a rychlosti měření oproti standardním metodám v geodézii. Ve spojení  s námi vyvinutými softwarovými produkty, které používáme ke zpracování naměřených dat, jsme schopni našim zákazníkům uspořit okolo 40 % finančních nákladů. Vzhledem k používané technologii měření pomocí laserových senzorů umístěných na automobilu zvyšujeme pasivní bezpečnost geodetických týmů.

3.  Pohled třetím rozměrem

Pružně reagujeme na aktuální potřeby našich klientů a veškeré zakázky tvoříme na míru. Nasbíraná data podrobujeme komplexní analýze a provádíme jejich vyhodnocení, čímž naprosto eliminujeme případné chyby v měření. Naše špičková softwarová vybavenost nám umožňuje publikovat jakoukoli situaci na měřené trase ve 3D zobrazení.

4.  Spojení s kvalitou

Našimi klienty jsou jednotlivci, státní správa, české i zahraniční společnosti především z oblasti dopravního hospodářství (silnice, dálnice, vodní cesty, železnice). Díky našim dvacetiletým zkušenostem a vyspělému technologickému zázemí spolupracujeme například s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR či s jednotlivými kraji. Na klientské bázi potom s finským partnerem Roadscanners, který se řadí mezi největší světové hráče na trhu nedestruktivní diagnostiky silnic pomocí georadarů. Přísně dbáme na dodržování managementu kvality, na základě čehož jsme získali řadu certifikátů, jako například ISO 9001:2009.